(TNO) Cuộc thi tìm hiểu 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2012) do T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp tổ chức.

(TNO) Cuộc thi tìm hiểu 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2012) do T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp tổ chức.

Cuộc thi khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc, trọn vẹn chủ quyền vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên cả nước; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nhận bài thi từ ngày 1.11 đến 25.11.2012 (tính theo dấu bưu điện). Nơi nhận bài dự thi Văn phòng các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc (nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác), Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” .

Nhiều giải thưởng

a/ Giải tập thể dành cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả tại cấp cơ sở và nhiều bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải nhất, trị giá: 10.000.000đ
- 02 giải nhì, trị giá mỗi giải:7.000.000đ
- 05 giải ba, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ
- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 2.000.000đ

b/ Giải cá nhân dành cho các bài dự thi chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải đặc biệt, trị giá: 10.000.000đ  
- 02 giải nhất, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ
- 05 giải nhì, trị giá mỗi giải: 3.000.000đ
- 10 giải ba, trị giá mỗi giải: 2.000.000đ
- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000đ

Ngoài ra, cá nhân đạt giải cao sẽ được xem xét mời tham gia một số chương trình giao lưu với các đơn vị Phòng không - Không quân.

Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Câu 1: Bạn hãy cho biết bối cảnh tình hình diễn ra cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B52 của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta cuối tháng 12.1972?

Câu 2: Câu nói: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “Bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng” được Bác Hồ nói ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Bạn cho biết ý nghĩa của câu nói đó?

Câu 3: Bạn hãy cho biết diễn biến, kết quả, nguyên nhân dẫn đến chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta cuối tháng 12.1972?

Câu 4: Bạn hãy cho biết Ý nghĩa của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12.1972?

Câu 5: Thế hệ trẻ hôm nay phải làm gì để giữ vững và phát huy tinh thần Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

B.T.C

Bình luận