Nguồn kinh phí trên sẽ đầu tư cho các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho thanh niên sau đào tạo; điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động; thí điểm mô hình dạy nghề; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề; phát triển chương trình, giáo trình, học liệu và xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề…

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - ảnh 1
Đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho thanh niên người dân tộc H’re ở huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) - Ảnh: Hiển Cừ

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020” đã được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt với tổng kinh phí lên đến hơn 305 tỉ đồng.

Hiển Cừ

Bình luận