Ngày 12.3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 22 đánh giá công tác năm 2012 và định hướng nội dung trọng tâm năm 2013. Hội nghị do Phó thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.

Cảnh báo xu hướng trẻ hóa tội phạm nằm trong độ tuổi thanh niên những năm gần đây, theo Thứ trưởng Bộ Công an - trung tướng Lê Quý Vương, ngoài công tác quản lý giáo dục đạo đức, lối sống còn lỏng lẻo, cũng có nguyên nhân bắt nguồn từ thực trạng thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm. Thời gian nhàn rỗi nhiều, thanh niên dễ bị lôi kéo, sa đà vào các tệ nạn xã hội dễ có những hành vi vi phạm pháp luật.

Bày tỏ sự ủng hộ quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ - ông Trần Văn Tùng - chia sẻ qua khảo sát tình hình thanh niên năm 2012, đào tạo nghề và giải quyết nhu cầu việc làm, giúp thanh niên có cuộc sống ổn định là vấn đề trăn trở ở nhiều địa phương. Trên thực tế, thanh niên luôn mong muốn có việc làm, thu nhập ổn định.

Chia sẻ tại hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh ngoài nhu cầu học tập, vui chơi giải trí thì nghề nghiệp, việc làm là nhu cầu thiết thân của thanh niên hiện nay. Bên cạnh công tác giáo dục, đạo đức và lối sống cho thanh thiếu nhi, T.Ư Đoàn đang triển khai các chương trình hướng nghiệp, giúp thanh niên vay vốn khởi nghiệp và tự tạo việc làm nhưng chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế của thanh niên.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan. Trong đó, Đoàn có vai trò tham mưu cơ chế, tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tìm việc làm. Phó thủ tướng đề nghị trong năm 2013, các bộ, ngành ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, sớm đưa vào hoạt động hệ thống

trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên đã được Chính phủ phê duyệt; lồng ghép chỉ tiêu đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên vào các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phan Hậu

>> Giới thiệu việc làm cho hơn 30.000 thanh niên
>> Đề nghị cách chức GĐ Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bến Tre
>> Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

Bình luận