T.Ư Đoàn hướng dẫn tổ chức diễn dàn Khát vọng thanh niên để khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của thanh niên trong việc lập thân lập nghiệp, học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn có thể lựa chọn một số chủ đề tổ chức diễn đàn như: thanh niên sống đẹp, sống có ích; thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tuyết Trang

>> Khơi dậy khát vọng thanh niên
>> Diễn đàn chiêm tinh
>> Diễn đàn Thanh niên Việt ưu tiên dùng hàng Việt
>> Diễn đàn thanh niên AJAFA-21
>> Diễn đàn Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ Hitachi lần thứ 11
>> Diễn đàn trẻ: Về Việt Nam mình sẽ ra sao?

Bình luận