BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, đề án “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” được thực hiện từ năm 2008 đến nay đã thu nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, Đoàn đã tổ chức được trên 37.000 lần ra quân tuyên truyền cổ động về an toàn giao thông, thu hút trên 4 triệu người tham gia; tổ chức gần 4.000 lớp tập huấn về an toàn giao thông cho gần 49.000 người; duy trì trên 10.000 đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích về an toàn giao thông với gần 809.000 thành viên... Đoàn cũng tổ chức được gần 12.000 đoạn đường thanh niên tự quản; 672 công trình thanh niên xây dựng “Bến đò an toàn”; xây gần 3.400 cầu nông thôn, tặng trên 54.000 mũ bảo hiểm, áo phao, cặp phao cho người dân...

Phương Nguyên

Bình luận