UBND TP.HCM vừa phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2012 - 2015”.

Cụ thể, TP sẽ hỗ trợ cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tỉ lệ thanh niên được giới thiệu việc làm đạt 60% vào cuối năm 2012 và 75% vào năm 2015; đầu tư, nâng chất hoạt động Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên TP trở thành 1 trong 10 trung tâm kiểu mẫu của cả nước.

Lê Thanh

>> Cần hỗ trợ thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất
>> Hỗ trợ thanh niên công nhân đón tết
>> Hỗ trợ thanh niên vùng cao truy cập internet
>> Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
>> Xây dựng trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân
>> Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp
>> Hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp

Bình luận