Liên đoàn Lao động TP.HCM, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học - Công nghệ, Thành đoàn TP phát động hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật.

Theo đó, giải pháp dự thi phải đạt 3 tiêu chí: mới và sáng tạo, áp dụng rộng rãi, có hiệu quả kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực dự thi gồm: điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông - cơ khí và tự động hóa, y tế, giáo dục…


Tuyết Trang

Bình luận