Liên đoàn Lao động TP.HCM, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học - Công nghệ, Thành đoàn TP phát động hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật.
Liên đoàn Lao động TP.HCM, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học - Công nghệ, Thành đoàn TP phát động hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật.

Theo đó, giải pháp dự thi phải đạt 3 tiêu chí: mới và sáng tạo, áp dụng rộng rãi, có hiệu quả kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực dự thi gồm: điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông - cơ khí và tự động hóa, y tế, giáo dục…


Tuyết Trang

Bình luận