Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổng kết Dự án hỗ trợ trẻ em lang thang, cơ nhỡ giai đoạn 2009-2011 tại TP.HCM.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổng kết Dự án hỗ trợ trẻ em lang thang, cơ nhỡ giai đoạn 2009-2011 tại TP.HCM.

Qua 3 năm thực hiện, đã có hơn 1.350 trẻ em được tư vấn, hỗ trợ về giáo dục, học nghề. Bên cạnh đó, chương trình chú trọng dạy kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng sống cho hơn 13.000 trẻ em lang thang, cơ nhỡ.

Tuyết Trang

Bình luận