Đây là chương trình giáo dục dành cho học sinh từ 16 - 18 tuổi đang theo học ở các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP.HCM do Thành Đoàn TP tổ chức, diễn ra từ nay đến hết tháng 5.2011.

Chương trình nhằm hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, học sinh vững vàng thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi. Chương trình sẽ được chuyển tải đến học sinh dưới nhiều hình thức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chào cờ, thực hiện bảng tin, diễn đàn, chương trình phát thanh, tổ chức tham quan các khu di tích, các buổi tư vấn định hướng nghề...

 Lê Thanh

Bình luận