Đây là khóa học hướng dẫn những kỹ năng, thao tác sơ cứu người bị tai nạn trước khi đưa họ đến những cơ sở y tế. Chương trình gồm 6 buổi, diễn ra trong các sáng chủ nhật từ 30.10 đến 4.12 tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM.

Trong đó, có những chuyên đề: Cấp cứu ban đầu; sơ cứu gãy xương; các phương pháp cầm máu - garô; sơ cứu người bị phỏng; phòng và chống sốc; thiết lập và sử dụng tủ thuốc gia đình.

Như Lịch

Bình luận