Chiều 6.3, Bộ Nội vụ và T.Ư Đoàn ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2016.

Chiều 6.3, Bộ Nội vụ và T.Ư Đoàn ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2016.

Hai cơ quan sẽ thực hiện 4 nội dung trọng tâm gồm: Phối hợp tổ chức hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi giai đoạn 2012-2016”; tuyên truyền Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với TNXP, xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với thanh niên tình nguyện; triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Dự án luật sửa đổi, bổ sung luật Thanh niên năm 2005, đồng thời rà soát, bổ sung, sửa đổi nội dung một số văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên.

Phi Loan

Bình luận