Chương trình này do Nhà văn hóa Sinh viên phối hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM tổ chức, kéo dài đến ngày 30.10 tại 8 trường CĐ, ĐH ở TP.HCM. Được biết, đây còn là hoạt động nhằm duy trì và nâng chất các câu lạc bộ như "Khi tôi 18", "Bồ Công Anh"...

N.Lịch

Bình luận