Ngày 11.3, đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo báo cáo, tính đến ngày 10.3, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức được gần 2.600 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo với hơn 144.000 người tham gia, thu được gần 17.000 lượt ý kiến. Tuy nhiên Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với 1,1 triệu dân thì tỷ lệ các ý kiến thu được vừa qua là chưa tương xứng.

Ngày 11.3, đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo cáo, tính đến ngày 10.3, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức được gần 2.600 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo với hơn 144.000 người tham gia, thu được gần 17.000 lượt ý kiến. Tuy nhiên Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với 1,1 triệu dân thì tỷ lệ các ý kiến thu được vừa qua là chưa tương xứng.

Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cần đa dạng hóa hơn nữa các hình thức lấy ý kiến đóng góp và cần tập trung lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học...

Cùng ngày, Bộ NN-PTNT cũng tổ chức hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động của Bộ đều cho rằng việc quy định sở hữu toàn dân về đất đai cũng phù hợp với điều kiện của nước ta là một nước nông nghiệp có khoảng 70% dân số là nông dân, bình quân về đất sản xuất canh tác trên đầu người thuộc vào loại thấp nhất thế giới nên đất đai có một vị trí rất quan trọng trên nhiều phương diện, cả về chính trị, kinh tế và xã hội.

Liên quan đến điều 58 quy định về việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, các đại biểu đề nghị nên quy định nhà nước chỉ có quyền thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật, trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia. Trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường theo giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định, tối thiểu phải đảm bảo ổn định đời sống người dân về lâu dài không thấp hơn trước khi bị trưng mua, trưng dụng đất.

Nguyễn Long - Quang Duẩn

Bình luận