Thủ tướng Chính phủ ngày 18.8 đã ban hành Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg về Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Đó là các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và là dự án trọng điểm, thuộc diện triển khai cấp bách trong mọi lĩnh vực; Chương trình tín dụng có mục tiêu của Nhà nước do các ngân hàng chính sách của Nhà nước thực hiện; Dự án được tài trợ bằng khoản vay thương mại gắn với nguồn vốn ODA dưới dạng tín dụng hỗn hợp; Dự án trong lĩnh vực năng lượng và khai thác khoáng sản; Các chương trình xây dựng, phát triển hạ tầng; Dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm thay thế hàng nhập khẩu...

Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 10.10.

M.Phương

Bình luận