UBND TP.HCM đã xin ý kiến Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc cấp giấy chủ quyền cho nhà ở trên đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, nhưng chưa được Bộ thông qua.

UBND TP.HCM đã xin ý kiến Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc cấp giấy chủ quyền cho nhà ở trên đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, nhưng chưa được Bộ thông qua.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên - Môi trường, hiện TP có 4.766 trường hợp nhà ở trên đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư. Đây cũng là những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết 1/2000.  Những trường hợp này người dân vẫn chưa được cấp giấy dù đã sinh sống ổn định, lâu dài và không có tranh chấp.

Đình Sơn

Bạn đọc phản hồi (2 nhận xét)

Nguyễn Thị Thơ

Là người dân TP.HCM tôi rất hoan nghênh các chủ trương đi đầu trong các việc đổi mới, theo tôi những lô đất nông nghiệp nhưng là các loại đất vườn đất trồng cây lâu năm đất nắm xen cài trong các khu dân cư hiện hữu không nằm ở những công trình bị giải tỏa không lấn chiếm đất của nhà nước giấy tờ rõ ràng mặc dù chưa có qui hoạch chi tiết 1/2000 thì vẫn nên cho cấp phép xây dựng tạm cho người dân có nhu cầu. Bởi vì chưa có qui hoạch là do nhà nước chưa làm đồng bộ mà lại bắt dân phải chờ thì nghe chừng không hợp lý.

do van hien

Theo tôi bộ cần phải quyết định sớm để cấp giấy chủ quyền nhà xen kẽ trong dân cư. Thực ra cứ gọi là đất nông nghiệp nhưng bỏ không có là gì đâu? bao nhiêu năm cũng vậy. Trong khi đó tạo cơ hội để làm chui là rúc - dẫn đến hối lộ mà Bộ cũng chẳng biết gì. Bây giờ UBND đã đề nghị mà Bộ còn chưa chấp thuận - thật là quan liêu

Bình luận