Đây là kết quả khảo sát mà Công ty nghiên cứu thị trường GfK Việt Nam vừa công bố sau khi tiến hành khảo sát từ đầu tháng 12.2012 đến giữa tháng 2.2013.

Trong đó, 3 tỉnh có số lượng cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật nhiều nhất là An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang chiếm hơn 40% tổng số cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ngoài ra, chỉ một phần tư các cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật là những cửa hàng lớn, chiếm gần 70% tổng giá trị thị trường ĐBSCL. Về chủng loại sản phẩm, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ là các loại thuốc chính yếu, chiếm hơn 80% giá trị thuốc bảo vệ thực vật được bán tại khu vực ĐBSCL.

Hoàng Đình

>> Chanh nhập từ Trung Quốc nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
>> Rau an toàn chứa thuốc bảo vệ thực vật
>> Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây thiệt hại phải bồi thường
>> Phạt 200 triệu đồng một cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật
>> Gần 27% số hộ nông dân vi phạm quy định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
>> Lãnh án tù vì sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Bình luận