Hơn 2,4 tỉ đồng là giá trị phần vốn nhà nước tại Trung tâm truyền hình cáp Quảng Nam (đang trong quá trình cổ phần hóa) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, làm căn cứ để Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam thương thảo với Công ty TNHH MTV Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (Đài truyền hình Việt Nam) khi bán phần vốn này.

Hơn 2,4 tỉ đồng là giá trị phần vốn nhà nước tại Trung tâm truyền hình cáp Quảng Nam (đang trong quá trình cổ phần hóa) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, làm căn cứ để Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam thương thảo với Công ty TNHH MTV Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (Đài truyền hình Việt Nam) khi bán phần vốn này.

H.X.H

Bình luận