Chính phủ vừa đồng ý phê duyệt đề án hợp nhất giữa Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) và Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí PVFC.  WesternBank đang tuyển dụng nhân sự bổ sung nhiều vị trí để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh năm 2013. (T.X)

Chính phủ vừa đồng ý phê duyệt đề án hợp nhất giữa Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) và Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí PVFC.  WesternBank đang tuyển dụng nhân sự bổ sung nhiều vị trí để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh năm 2013. (T.X)

CTCP bảo hiểm AAA và CTCP bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) đã ký hợp tác về sản phẩm Bảo hiểm điện thoại di động. Trong trường hợp điện thoại di động bị mất cắp, tổn thất bất ngờ do tai nạn, do nước, khách hàng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế bằng điện thoại di động cùng nhãn hiệu có tính năng gần giống nhất hoặc một khoản tiền tương đương nhưng không vượt quá 20 triệu đồng. (Mai Phương)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhong Bank) vừa tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỉ đồng lên 5.550 tỉ đồng và hoàn tất việc cải tổ cơ cấu tổ chức. Tăng trưởng tín dụng năm 2012 dự kiến trên 15%. (T.X)

Bình luận