(TNO) UBND TP.HCM vừa ra quyết định sửa đổi, bổ sung về điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

(TNO) UBND TP.HCM vừa ra quyết định sửa đổi, bổ sung về điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

UBND TP.HCM cũng sửa đổi quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê.

Cụ thể, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố được giao quyết định khung lãi suất cho vay cụ thể trong từng thời kỳ theo nguyên tắc: mức lãi suất cho vay được tính bằng bình quân lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng trả lãi sau (mức tối đa) của bốn ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố cộng phí quản lý 1,5%/năm.

Trong đó, ngân sách sẽ hỗ trợ lãi suất 3%/năm.

Các ngân hàng này bao gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP.HCM.

P.Thanh

>> Đề xuất giảm giá bán nhà cho người thu nhập thấp
>> Kiến nghị miễn phí trước bạ nhà ở cho người thu nhập thấp
>> Nhà cho người thu nhập thấp ở khu đô thị mới

Bình luận