UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP.

Theo đó, trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư phải có GPXD; công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, quy mô diện tích, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình thì không phải xin giấy phép. Việc tiếp nhận và trả hồ sơ xin cấp GPXD công trình được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với nhà ở riêng lẻ là không quá 15 ngày.

Giám đốc Sở Xây dựng được quyền cấp GPXD đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án mà theo quy định phải xin cấp GPXD. UBND quận, huyện cấp GPXD đối với tất cả các công trình còn lại; các công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do UBND quận, huyện quyết định đầu tư; công trình tín ngưỡng và nhà ở riêng lẻ thuộc phạm vi địa giới hành chính quản lý (trừ các công trình quy định không phải xin cấp GPXD).

UBND xã cấp GPXD nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của UBND cấp huyện phải cấp GPXD thuộc phạm vi địa giới hành chính quản lý.

UBND phường, xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo đối với những công trình mà theo quy định không phải xin cấp GPXD; thông báo ngày khởi công xây dựng của chủ đầu tư theo quy định.

 Minh Nam

Bình luận