Trước đó, qua xác minh đơn thư tố cáo của nhiều doanh nghiệp, ngày 6.11, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử phạt 250 triệu đồng và yêu cầu Công ty Rochdale Spears lập đề án bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm; khắc phục hậu quả, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục gây ô nhiễm.

Đỗ Trường

Bình luận