Số thuế TNDN được gia hạn, theo hướng dẫn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số kiến thiết và thu nhập từ mặt hàng không khuyến khích kinh doanh nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 6.6.2011.

 Anh Vũ

Bình luận