Theo đó, giá nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các hộ dân cư sử dụng đến 4 m3/người/tháng: tăng 500 đồng, từ 4.800 đồng/m3 (năm 2012) lên 5.300 đồng/m3 (năm 2013); sử dụng trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng: tăng 1.000 đồng, từ 9.200 lên 10.200 đồng/m3; sử dụng trên 6 m3/người/tháng: tăng 400 đồng, từ 11.000 lên 11.400 đồng/m3. Giá nước áp dụng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể: tăng 1.000 đồng, từ 9.300 đồng/m3 lên 10.300 đồng/m3; đơn vị sản xuất: tăng 1.400 đồng, từ 8.200 đồng/m3 lên 9.600 đồng/m3; đơn vị kinh doanh - dịch vụ: tăng 1.700 đồng, từ 15.200 đồng/m3 lên 16.900 đồng/m3.

Giá nước tại TP.HCM tăng từ 400-1.700 đồng/m3
Giá nước áp dụng cho các hộ dân cư tăng từ 500 - 1.000 đồng/m3 - Ảnh: Đ.N.T

Theo Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của UBND TP.HCM (đã ký ngày 24.12.2009), giá nước sạch trên địa bàn TP.HCM được điều chỉnh tăng liên tiếp trong 4 năm, tính từ năm 2010, và năm 2013 là năm cuối của lộ trình tăng giá.

M.Vọng

Bình luận