Từ tháng 1.2013, giá nước tại TP.HCM tăng thêm 400-1.700 đồng/m3 tùy theo đối tượng và khối lượng nước sử dụng.

Theo đó, giá nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các hộ dân cư sử dụng đến 4 m3/người/tháng: tăng 500 đồng, từ 4.800 đồng/m3 (năm 2012) lên 5.300 đồng/m3 (năm 2013); sử dụng trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng: tăng 1.000 đồng, từ 9.200 lên 10.200 đồng/m3; sử dụng trên 6 m3/người/tháng: tăng 400 đồng, từ 11.000 lên 11.400 đồng/m3. Giá nước áp dụng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể: tăng 1.000 đồng, từ 9.300 đồng/m3 lên 10.300 đồng/m3; đơn vị sản xuất: tăng 1.400 đồng, từ 8.200 đồng/m3 lên 9.600 đồng/m3; đơn vị kinh doanh - dịch vụ: tăng 1.700 đồng, từ 15.200 đồng/m3 lên 16.900 đồng/m3.

Giá nước tại TP.HCM tăng từ 400-1.700 đồng/m3
Giá nước áp dụng cho các hộ dân cư tăng từ 500 - 1.000 đồng/m3 - Ảnh: Đ.N.T

Theo Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của UBND TP.HCM (đã ký ngày 24.12.2009), giá nước sạch trên địa bàn TP.HCM được điều chỉnh tăng liên tiếp trong 4 năm, tính từ năm 2010, và năm 2013 là năm cuối của lộ trình tăng giá.

M.Vọng

Bình luận