(TNO) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 10, trong gói hỗ trợ lãi suất nhà ở 30.000 tỉ đồng, 5 ngân hàng thương mại đã cho 939 cá nhân vay 333,1 tỉ đồng (trong đó giải ngân cho 905 cá nhân với dư nợ 220,9 tỉ đồng) và 7 doanh nghiệp với số tiền cam kết 870,4 tỉ đồng (trong đó giải ngân cho 4 doanh nghiệp với số tiền 122,6 tỉ đồng).

(TNO) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 10, trong gói hỗ trợ lãi suất nhà ở 30.000 tỉ đồng, 5 ngân hàng thương mại đã cho 939 cá nhân vay 333,1 tỉ đồng, trong đó giải ngân cho 905 cá nhân với dư nợ 220,9 tỉ đồng và 7 doanh nghiệp với số tiền cam kết 870,4 tỉ đồng, trong đó giải ngân cho 4 doanh nghiệp với số tiền 122,6 tỉ đồng.

Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận việc đăng ký cho vay hỗ trợ nhà ở bằng nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Licogi 18), được xác nhận đăng ký vay 10 tỉ đồng cho Dự án Khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp (giai đoạn 1) tại xã Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời, được xác nhận đăng ký vay 102,71 tỉ đồng cho Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị An Hòa, thành phố Đà Nẵng; Tổng công ty Viglacera được xác nhận đăng ký vay 10 tỉ đồng cho Dự án Nhà ở cán bộ công nhân viên Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Thanh Xuân

>> Mở rộng điều kiện vay gói 30.000 tỉ đồng
>> Gói 30.000 tỉ đồng triển khai quá chậm
>> Bàn giao nhà ở xã hội hưởng gói 30.000 tỉ đồng đầu tiên trước tết
>> 208 khách hàng được vay tiền từ gói 30.000 tỉ đồng
>> Gỡ 'vướng' gói 30.000 tỉ đồng
>> Đã có 139 khách hàng vay được tiền từ gói 30.000 tỉ đồng

Bình luận