(TNO) Sáng nay 8.11, với tỷ lệ tán thành 91%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Phát triển kinh tế - xã hội 2013.

Trong số 4 phương án được đưa ra về mục tiêu chủ yếu tình hình kinh tế - xã hội 2013, sau biểu quyết các đại biểu đã thống nhất lựa chọn phương án gồm 15 chỉ tiêu, tương tự trong Nghị quyết 2012. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%, bội chi ngân sách không quá 4,8% GDP. Ngoài ra, còn một số chỉ tiêu xã hội khác như tạo 1,6 triệu việc làm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%...

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 2012, Quốc hội yêu cầu Chính phủ từ nay đến Tết âm lịch tập trung chỉ đạo giải quyết hàng hóa tồn kho và nợ xấu, đặc biệt là xi măng, sắt thép, vật liệu, xây dựng và căn hộ chung cư. Các ngân hàng thương mại, trước hết là của Nhà nước và do Nhà nước nắm cổ phần chi phối phải chia sẻ và tham gia tháo gỡ khó khăn cùng với các doanh nghiệp…

Anh Vũ

Bình luận