PVcomBank có vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng, tổng tài sản trên 100.000 tỉ đồng và 102 điểm giao dịch tại các tỉnh, thành. Theo thông báo của PVcomBank, cổ đông sở hữu cổ phiếu PVF, WTB sẽ sở hữu cổ phiếu PVcomBank theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu PVF đổi được 1 cổ phiếu PVcomBank, 1 cổ phiếu WTB đổi được 1 cổ phiếu PVcomBank).

Mai Hà

Bình luận