Bộ cũng đang đề nghị có gói hỗ trợ lãi suất 0% cho ngành vật liệu xây dựng. Dự kiến hoạt động kinh doanh bán, cho thuê nhà xã hội được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi nhất, là 10%. Xem xét cho áp dụng sớm trong phạm vi khoảng 6 tháng. Tiền thuê đất cho giãn 50%.

Nghiên cứu cho phép doanh nghiệp được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ dự án. Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ giảm thuế GTGT cho nhà ở xã hội; cho phép miễn một phần thuế thu nhập doanh nghiệp...

Đình Sơn

Bình luận