Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hành chính, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng huyện đảo Trường Sa, phát triển cơ sở cung ứng vật tư, kỹ thuật phục vụ khai thác hải sản xa bờ; cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, y tế, giáo dục, văn hóa phục vụ dân cư trong huyện và ngư dân trên biển; từng bước mở rộng du lịch biển đảo tại Trường Sa và phát triển khu du lịch, điểm du lịch quốc gia tại Trường Sa...

Nguyễn Chung

>> Triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam
>> Tuyển giáo viên công tác tại Trường Sa
>> Thêm tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Bình luận