(TNO) Ngày 28.11, nguồn tin từ Bộ Giao thông vận tải cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Nghị định số 93/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 91/2009/NĐ-CP (ngày 21.10.2009) về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.12.2012.

Một trong những quy định đáng chú ý của Nghị định số 93/2012/NĐ-CP là việc thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép đối với những đơn vị kinh doanh vi phạm điều kiện kinh doanh hoặc có lượng phương tiện vi phạm cao.

Cụ thể, đơn vị sẽ bị tước giấy phép nếu không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục.

Bên cạnh đó, đơn vị kinh doanh sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép khi vi phạm điều kiện kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ và an toàn vận tải.

Riêng với hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi, tại các thành phố trực thuộc T.Ư có quy định màu sơn cho xe taxi thì doanh nghiệp hay hợp tác xã phải thực hiện màu sơn theo quy định của thành phố đó.

Đình Mười

>> Đắt như cước vận tải - Kỳ 4: Giảm sức cạnh tranh của hàng trong nước
>> Đắt như cước vận tải - Kỳ 3: Chi phí vận chuyển nhấn chìm du lịch
>> Đắt như cước vận tải - Kỳ 2: Đủ thứ làm đội giá
>> Đắt như cước vận tải
>> Xã viên phản đối HTX vận tải
>> Nghi bị trù dập, xã viên tụ tập phản đối HTX vận tải
>> Kích cầu du lịch: Khó giảm giá dịch vụ ăn uống và vận tải

Bình luận