Hôm qua 9.1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông báo Bộ Tài chính đã chấp thuận điều chỉnh tăng biên độ giao dịch giá chứng khoán trên sàn TP.HCM lên +/- 7% (hiện nay là +/- 5%) và sàn Hà Nội lên +/- 10% (hiện nay là +/- 7%). Quy định mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 15.1.2013.

M.Phương

Bình luận