(TNO) Chiều nay 12.10, Ga Sài Gòn thông báo bắt đầu nhận đăng ký mua vé tàu tết tập thể từ ngày 15-25.10, tại phòng Trực ban vé Ga Sài Gòn.

Đối tượng mua vé tập thể là đơn vị công an, quân đội, học sinh, sinh viên, cơ quan hành chính sự nghiệp, có ít nhất 20 người, cùng ga đi, cùng ga đến và đi cùng một chuyến tàu.

Đơn vị mua vé phải có có công văn mua vé tập thể, 1 bản tổng hợp (nếu đi đến nhiều ga hoặc nhiều ngày), 3 bản danh sách (theo mẫu và tách riêng từng ga đến, có chữ ký của thủ trưởng đơn vị - đóng dấu đỏ), chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ) của người đi tàu bản chính và giấy giới thiệu cho mỗi đoàn; giấy phép kinh doanh (photo có công chứng).

Đối với các tập thể có số lượng ít hơn 20 người, Ga Sài Gòn nhận đăng ký đặt chỗ qua website: www.vetau.com.vn.

Trong thời gian cao điểm, từ ngày 14-21.1 (đối với tàu số chẵn) và từ 26.1-6.2 (đối với tàu số lẻ) không áp dụng chế độ giảm giá. Việc đổi, trả vé áp dụng mức khấu trừ 30% tiền vé và phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất là 10 giờ đối với cá nhân và trước 24 giờ đối với tập thể.

Nguyên Mi

Bình luận