Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (CK) và thị trường chứng khoán (TTCK) để trình Chính phủ ban hành.

Dự thảo mới quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực CK đối với tổ chức vi phạm là 2 tỉ đồng và đối với cá nhân là 1 tỉ đồng. Mức phạt cao nhất này áp dụng cho các trường hợp thực hiện hành vi giao dịch thao túng TTCK  và cao gấp đôi so với quy định hiện tại. Bên cạnh đó, dự thảo mới cũng ghi rõ trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật, phạt tiền từ 1-5 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và phạt tiền từ 0,5-2,5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân.

Đồng thời, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng đối với tổ chức và phạt tiền từ 400 - 600 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc tạo dựng thông tin sai sự thật, công bố thông tin sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán hoặc không công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về các sự kiện xảy ra có ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường...

M.Phương

Bình luận