Từ khóa

nha dat
Việc đánh thuế từ nhà thứ hai chưa được áp dụng  /// Ảnh: Đình Sơn

Chưa đánh thuế tài sản

Việc xây dựng chính sách thuế tài sản là cần thiết, nhưng nhiều ý kiến cho rằng hiện nay chưa nên áp dụng...
6 Bình luận
Xem thêm