Cùng thời điểm trên, trộm đột nhập vào Công ty Dongsung (KCN Amata, TP.Biên Hòa) lấy đi một máy kiểm tra màu, trị giá 7.000 USD.

Nguyên Trung

 

Bình luận