Từ khóa

qua doi
Cụ Khim Hang cùng con bê  /// Reuters

Cưới bê làm chồng

Cụ bà Khim Hang (74 tuổi, ở tỉnh Kratie, Campuchia) đã kết hôn với một con bê vì cho rằng người...
1 Bình luận
Xem thêm