Trẻ em dưới 3 tuổi được cho gây mê có thể đối mặt với nguy cơ cao gặp các khó khăn trong học tập, theo một nghiên cứu tại Úc.

Trẻ em dưới 3 tuổi được cho gây mê có thể đối mặt với nguy cơ cao gặp các khó khăn trong học tập, theo một nghiên cứu tại Úc.

Để có kết luận này, theo hãng tin ANI, các nhà khoa học thuộc Đại học Tây Úc (UWA) phân tích những ảnh hưởng lâu dài của gây mê đối với trẻ em, dựa trên dữ liệu của 2.868 trẻ em. “Chúng tôi khảo sát ở 321 trẻ được tiếp xúc với thuốc gây mê trong phẫu thuật và xét nghiệm chẩn đoán trước khi trẻ được 3 tuổi. Kết quả là ở những trẻ này, nguy cơ gặp khó khăn trong phát triển ngôn ngữ tăng gấp đôi so với trẻ không tiếp xúc với việc gây mê và phẫu thuật”, Britta Regli-von Ungern Sternberg, giáo sư khoa gây mê trẻ em ở UWA nói. Cũng theo chuyên gia này, những ảnh hưởng lâu dài của gây mê đối với trẻ em cần được nghiên cứu thêm.

Mai Duyên

Bình luận