Các loại thuốc không cần kê đơn (OTC) cũng có thể tương tác với thực phẩm, đồ uống và một số loại thuốc khác.

Theo healthday.com, Hiệp hội Các bác sĩ gia đình Mỹ chỉ cách giúp giảm nguy cơ tác dụng phụ từ thuốc OTC: đọc nhãn thuốc cẩn thận và chỉ uống thuốc theo lời khuyên của bác sĩ hoặc theo hướng dẫn trên nhãn; không bao giờ uống thuốc song song rượu; tránh trộn thuốc với thức ăn hoặc đồ uống, trừ khi bác sĩ đồng ý; có thắc mắc gì liên quan tới loại thuốc OTC hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ; để ý tới bất kỳ phản ứng thuốc nào mà bạn đã có trước đây và đọc kỹ nhãn thuốc để xem có bất kỳ thành phần nào mà bạn đang nhạy cảm; không dùng thuốc OTC cùng với vitamin.

Theo quy định của Bộ Y tế, OTC được gọi là thuốc không kê đơn, nghĩa là thuốc khi cấp phát, bán và sử dụng không cần đơn thuốc.

Mai Duyên

Bình luận