Từ khóa

thanh nien
Ăn nhà hàng

Ăn nhà hàng

Trong một tiệm ăn nhỏ, ông khách ngạc nhiên xem tờ hóa đơn thanh toán mà anh phục vụ bàn...
0 Bình luận
Xem thêm