Từ khóa

thanh xuan
 /// Ảnh: Ngọc Thạch

Đủ kiểu ăn gian vàng

Vàng không đạt chất lượng theo công bố; sử dụng cân không kiểm định; cân 'điêu'... và đủ các kiểu móc túi người...
1 Bình luận
Xem thêm