(TNO) Đó là kết luận trong Chỉ số thành phố xanh châu Á – một cuộc nghiên cứu do Đơn vị tình báo kinh tế (EIU) thực hiện dựa trên xếp hạng từ 22 thành phố lớn của châu Á.

Theo Channel News Asia, Singapore được đánh giá rất cao trong việc đề ra các mục tiêu đầy tham vọng có lợi cho môi trường cũng như các chiến lược hữu hiệu để đạt được chúng. Đặc biệt, trong chiến lược tiết kiệm năng lượng, Singapore đạt được điểm tối đa.

EIU dựa vào 8 yếu tố để đánh giá mức độ “xanh” của các thành phố, bao gồm: năng lượng và khí CO2, sử dụng đất đai và nhà cửa, giao thông, chất thải, nước, vệ sinh, chất lượng không khí và cuối cùng là sự lãnh đạo về môi trường.

Sau khi tổng hợp tất cả các yếu tố này lại, EIU đánh giá các thành phố theo các thang: dưới trung bình rất xa, dưới trung bình, trung bình, trên trung bình và trên trung bình rất xa. Nơi duy nhất được đánh giá trên trung bình rất xa là Singapore trong khi Karachi (Ấn Độ) là thành phố duy nhất xếp ở thái cực ngược lại. Nhóm trung bình có 9 thành phố, bao gồm 5 thành phố của Trung Quốc. Riêng Hà Nội nằm trong tốp dưới trung bình cùng với 4 thành phố khác của châu Á.

Đoan Nhật

Bình luận