Theo Đề án của Chính phủ về “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án), có hiệu lực từ ngày 7.2.2013, đến năm 2020 tất cả các xã đảo đều có trạm y tế cấp xã; 40% bệnh viện/trung tâm y tế huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2; 100% người lao động trên các tàu biển, nhà giàn có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu; 100% người dân xã đảo được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Sắp tới, 6 trung tâm cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù cho vùng biển đảo và làm nhiệm vụ hỗ trợ cấp cứu từ xa - Telemedicine sẽ hình thành, đặt tại Viện Y học biển (TP.Hải Phòng), Bệnh viện Quân khu 4 (Nghệ An), Bệnh viện C (TP.Đà Nẵng), Bệnh viện 87 (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), Bệnh viện thuộc Liên doanh Việt Nga - Vietsovpetro (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), Bệnh viện Quân dân y 78 (H.Phú Quốc, Kiên Giang). Ngoài ra, 1 tàu biển đa năng, chịu được sóng cấp 8, đóng vai trò là cơ sở y tế lưu động trên biển (tàu bệnh viện) sẽ được đóng mới phục vụ ngành kinh tế biển xa bờ.

Quang Minh Nhật

Bình luận