Ngày 3.1, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Theo đó, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng đã có chủ trương và nhà nước đã thể chế hóa thành những quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Song, trong thời gian vừa qua, việc kê khai tài sản vẫn còn mang tính hình thức; việc công khai bản kê khai tài sản chưa được thực hiện nghiêm túc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chưa chủ động tiến hành xác minh tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai tài sản còn hạn chế. Để phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số công việc sau đây:

Tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước. Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn. Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy. Hình thức, thời điểm, phạm vi công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức khác thuộc diện phải kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản, theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các trường hợp sau: Có tố cáo người thuộc diện phải kê khai tài sản không trung thực trong việc kê khai; Cần có thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản;

Có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý; Có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản...

Lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; quản lý bản kê khai tài sản; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn... Luật hóa các nội dung về minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp hỗ trợ công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, hạn chế chi tiêu bằng tiền mặt...

Ban Nội chính T.Ư theo dõi việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

TTXVN

Bạn đọc phản hồi (6 nhận xét)

Nguyễn Anh Tài

Theo tôi,việc kê khai tài sản đối với Cán Bộ công chức Đảng viên rất cần thiết nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và hợp lòng dân. Kính đề nghị các cấp từ TW đến tất cả các địa phương thực hiện nghiêm và tuyệt đối không nên tạo ra hoặc phân biệt "vùng cấm" để chỉ thị của Bộ Chính và TW được thực thi nghiêm túc, đáp ứng nguyện vọng và lòng tin của nhân dân với Đảng - Nhà nước!

LÊ HOÀNG

Tôi mong chờ điều này rất lâu rồi. Tuy muộn nhưng đã thể hiện được quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Lê Thanh Trung

Xem thực tế thế nào đã ! nhiều lần triển khai việc này rồi .

Hải

Ban nội chính TƯ giám sát vụ này là tôi yên tâm phần nào rằng việc này sẽ được thực hiện tốt hơn, không làm cho có như trước đây. Cái quan trọng nhất vẫn là công khai cho dân biết, không ai giám sát bằng người dân được.

Huy Hoàng

Bao nhiêu năm rồi kê mãi không xong.

vũ minh bach

Cần kê khai cả tài sản của người thân (vợ, chồng, con, anh chi em ruột), vì có những công chức cấp tỉnh, trung ương "rất nghèo" ở nhà công vụ, đi xe công nhưng tài sản của con cái, người thân thì nhiều.

Bình luận