(TNO) UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP.HCM.

Theo đó, các loại xe trên không được lưu thông trên tám tuyến đường thuộc khu vực trung tâm TP và bảy tuyến đường ngoài khu vực trung tâm TP.

Bên cạnh đó, còn có 27 tuyến đường thuộc khu vực nội đô TP cấm các loại xe trên lưu thông từ 5 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 22 giờ; 14 tuyến, đoạn đường cấm lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ sáng và 16 giờ đến 19 giờ.

Quyết định trên cũng nêu rõ, đối với việc thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe cơ giới ba bánh chỉ được phép lưu thông trên các tuyến đường trong phạm vi được thu gom rác thải đến trạm trung chuyển. Xe thô sơ ba, bốn bánh không được phép lưu thông trong giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ.

Xe do thương binh, người tàn tật sử dụng được phép lưu thông.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28.2. Chi tiết xem tại đây.

N.Tập

>> Từ 0-5 giờ từ ngày 1-5.3.2013: Cấm xe qua cầu Sài Gòn
>> Thêm nhiều tuyến đường ở Hà Nội cấm xe tải giờ cao điểm
>> Cầm xe xoay vòng
>> Cấm xe máy qua hầm sông Sài Gòn tối 2.9
>> TP.HCM sẽ cấm xe máy cũ lưu thông?

Bình luận