Trước đó, ông Trần Trưng đã có nhiều sai phạm, yếu kém trong quá trình điều hành, để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng (Thanh Niên đã thông tin).

Trần Hiếu

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

bùi chí tuyển

Về làm chuyên viên của Quỹ bảo vệ rừng không biết mấy năm sau còn cây nào trong rừng không nữa.

Bình luận