Bộ LĐ-TB-XH vừa cho biết, từ năm 2011 sẽ công bố mức lương ở các vị trí công việc nhằm kích thích các doanh nghiệp (DN) trả lương theo thị trường và để người LĐ tham khảo khi thỏa thuận mức tiền công.

Theo bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ LĐ - Tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH), cuộc điều tra năm 2010 về LĐ, tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) cho thấy tiền công của người LĐ vẫn tiếp tục ổn định và xu hướng tăng. Tuy nhiên, ở mỗi khu vực, loại hình DN, ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau có những mức tăng khác nhau. Tiền lương bình quân của người LĐ trong các loại hình DN năm 2010 là 3,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 10,3% so với năm 2009); trong đó, tăng cao nhất là DN dân doanh (2,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,5%), DN có vốn đầu tư nước ngoài (3 triệu đồng, tăng 11,1%), DN cổ phần có vốn đầu tư nhà nước (3,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 10%) và cuối cùng là DN nhà nước (3,8 triệu đồng, tăng 8,6%).

Cũng theo Bộ LĐ-TB-XH, một số ngành trả lương cao trên thị trường LĐ hiện nay là mỏ, luyện kim với mức bình quân khoảng 9,2 triệu đồng/người/tháng; ngân hàng 7,6 triệu đồng/người/tháng; dược 7 triệu đồng/người/tháng; điện tử viễn thông 5,5 triệu đồng/người/tháng... Trong khi đó, cũng có những ngành có mức lương bình quân chỉ đạt 2,1 đến 2,3 triệu đồng/người/tháng, tập trung chủ yếu ở những ngành mang tính chất gia công, sử dụng nhiều LĐ như dệt may, da giày...

H.Bình

Bình luận