Ngày 12.8, tại TP.HCM, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 (ngày 14.5.2011) của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 (ngày 1.7.2011) của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào.

Theo Ban Tuyên giáo T.Ư, trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhờ đó đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư giới thiệu nội dung cơ bản của Chỉ thị số 03 và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Hướng dẫn việc triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư và hướng dẫn việc xây dựng quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp.

Trong phiên thảo luận, xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm triển khai cuộc vận động trong những năm qua, các đại biểu đã cho rằng, việc triển khai cuộc vận động ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Vì vậy một số đại biểu đề nghị trong thời gian tới, cần phải tăng cường việc “làm theo”. Đặc biệt, các vị lãnh đạo, cán bộ đảng viên phải là người gương mẫu thực hiện thông qua những hành động, việc làm cụ thể. Đây cũng là mong muốn của nhân dân muốn những người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phải “nói đi đôi với làm”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nói, chỉ thị xác định rõ mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là: Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Minh Nam

Bình luận