Kinh phí dùng cho việc tăng lương được sử dụng từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn tiết kiệm 10% từ chi thường xuyên theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2013 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp…

Bảo Cầm

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

MARRY

Xin hỏi còn đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì sao? có được áp dung mức tăng lương như cán bộ nhà nước hay không ???

Bình luận