Ngày 17.5, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng sơ kết toàn quốc 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh chủ trì.

Ông Đinh Thế Huynh cho biết, sau 2 năm triển khai, chỉ thị góp phần đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác dần đi vào nền nếp, bước đầu khắc phục tình trạng thụ động, cấp trên có thúc cấp dưới mới làm, mang tính hình thức. Trong cách làm, đã bám sát tình hình thực tế, gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 nhằm khắc phục và sửa chữa khuyết điểm, yếu kém.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong năm 2013 cần lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác theo chuyên đề về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực, đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ phù hợp với điều kiện thực tiễn và đề cao ý thức, trách nhiệm tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Dịp này, hội nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 66 tập thể và cá nhân; Trưởng ban Tuyên giáo tặng bằng khen cho 89 tập thể, 183 cá nhân.

P.Hậu

Bình luận