(TNO) Trình báo cáo thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2012, dự toán năm 2013 tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng nay 16.10, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho hay cơ quan thẩm tra tán thành việc Chính phủ không bố trí ngân sách chi cải cách lương trong năm 2013.

>> Dù khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tăng lương
>> Hướng dẫn thực hiện tăng lương tối thiểu
>> Đề xuất tăng lương tối thiểu cho cán bộ, công chức, viên chức

Theo ông Hiển, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, năm 2013, Chính phủ không bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương theo lộ trình.

Qua thẩm tra, trong Ủy ban Tài chính Ngân sách còn có ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Nhiều ý kiến tán thành phương án của Chính phủ vì cho rằng việc tăng mức lương tối thiểu đã được thực hiện 8 lần từ năm 2003 đến nay và tăng cao trong mấy năm gần đây đã góp phần giải quyết thu nhập, đời sống của cán bộ công chức, người lao động.

Do vậy, nhóm ý kiến này cho rằng trong bối cảnh cân đối ngân sách năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn, thu ngân sách tăng thấp, nhiều nhiệm vụ chi chỉ được bố trí ở mức tối thiểu so với nhu cầu hoặc không đủ nguồn cân đối thì việc chưa thể bố trí ngân sách năm 2013 là để cải cách tiền lương là một vấn đề cần được tính tới.

Trong khi đó, một số ý kiến khác trong Ủy ban lại đề nghị: để góp phần bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương, cần thực hiện một phần lộ trình tăng mức lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng như hiện nay lên mức 1,15 triệu đồng/tháng và nâng phụ cấp công vụ từ 25% hiện nay lên 30%, thực hiện từ 1.5.2013.

Nguồn bố trí tăng thêm khi thực hiện phương án này sẽ lấy từ việc tăng thu nội địa và dầu khí như đã đề xuất ở trên.  

Liên quan đến việc cải cách tiền lương, tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai hỏi quan điểm của Chính phủ về nâng lương tối thiểu cho khu vực doanh nghiệp năm 2013 thế nào, vì hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ các phương án tăng lương ở khu vực doanh nghiệp, thấp nhất là phương án tăng từ 1,4 triệu lên 1,7 triệu đồng/tháng và cao nhất tăng từ 2 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng/tháng.

Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, dự kiến trong tháng này, Chính phủ sẽ quyết định và sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp, dự kiến có hiệu lực từ 1.1.2013.

Bảo Cầm

Bình luận