Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2011), ngày 13.11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo bà con xóm Cầu (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), nơi có 97% dân số là người dân tộc Mường.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2011), ngày 13.11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo bà con xóm Cầu (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), nơi có 97% dân số là người dân tộc Mường.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, việc giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.

Tổng bí thư mong muốn bà con các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình nói chung, xóm Cầu nói riêng không ngừng vun đắp tình đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TTXVN

Bình luận